Personlig pleje og praktisk hjælp

Hjemmehjælp består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Det er visitatorerne i Visitation & Rehabilitering, der vurderer dit behov og bestemmer, hvilken hjælp du kan få.

Du kan henvende dig til Visitation & Understøttelse på telefon 73 76 76 76, og spørge efter Visitationen. Telefonen er lukket om onsdagen.

Telefonen er åben på hverdage i følgende tidsrum:

  • Mandag – tirsdag fra kl. 08.30 - 13.00
  • onsdag lukket
  • Torsdag - fredag fra kl. 08.30 - 13.00

Du kan også skrive til adressen:

Aabenraa Kommune
Visitation & Understøttelse
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa