Køb af ekstra hjælp og støtte

Fra den 1. juni 2018 er det muligt at købe ekstra hjælp og pleje, når du allerede får hjemmepleje fra Aabenraa Kommune
Denne ydelse stopper med udgangen af 2021

Når du modtager hjemmepleje, kan du fra 1. juni 2018 købe ekstra hjælp og pleje fra Hjemmeplejen i Aabenraa Kommune. Det vil sige ekstra ydelser, som du selv kan vælge at købe til, og som er ud over den hjælp, som du allerede er visiteret til. Prisen på dit tilkøb afhænger af kvalitetsstandarden for hjemmehjælp. (Denne ydelse stopper med udgangen af 2021)

Du kan købe følgende ydelser:

 

Tilkøbsydelser indenfor kvalitetsstandarden.

 • Rengøring når du er visiteret til rengøringspakken
 • Ledsagelse til indkøb, når du er visiteret til indkøbsordning (Borger er ansvarlig for transport)

Pris Rengøring og ledsagelse pr. time på hverdage kl. 7-16: 290,00 kr. uden moms.

Tilkøbsydelser udenfor kvalitetsstandarden.

Der skal betales moms for ydelsen.

 • Rengøring/Hovedrengøring
 • Afrimning af fryser og andet
 • Pudsning af sølvtøj
 • Indvendig vinduespudsning
 • Vask af gardiner
 • Strygning
 • Madlavning, bagning eller syltning
 • Hjælp ved besøg, højtider eller fødselsdage, i eget hjem
 • Ledsagelse til aktiviteter så som bibliotek, indkøbstur, sammenkomster og ferie
 • Pasning af kæledyr (aftales efter individuel vurdering)
 • Individuelt tilbud i egen bolig så som højtlæsning, brevskrivning, selskab m.m.

Pris Rengøring pr. time på hverdage kl. 7-16: 365,00 kr. inkl. moms

For personlig assistance pr. time på hverdage kl. 7-16: 575,00 inkl. moms.

 

 

Rammer for køb af ekstra hjælp og pleje

Du kan købe ydelser, der udføres hverdage i dagtimerne fra kl. 7-16. 

Du skal som udgangspunkt være hjemme, når den ekstra hjælp udføres.

Du kan købe ekstra hjælp og pleje. Mindste køb er 1 time og efter den første påbegyndte time, kan du tilkøbe halve timer.

Det aftalte tilkøb vil fremgå af kontrakten, som du har aftalt med hjemmeplejen. Du vil modtage en kontrakt på den aftalte opgave.

Betaling

Hjemmeplejen Aabenraa kommune sender, hver måned, en opkrævning til dig på de leverede ydelser.

Ydelser købt hos Hjemmeplejen kan være fradragsberettigede jf. gældende skatteregler. Opkrævningen bruges til dokumentation over for Skat.

 

Hvis du ønsker at købe ekstra hjælp og støtte?

Hvis du ønsker at købe ekstra hjælp eller pleje eller hvis du har spørgsmål, kan du kontakte hjemmeplejen på følgende nummer:

 • Hjemmeplejens rengøringsteam Elke S. Petersen (telefontid 10-12 på alle hverdage) på tlf.: 7376 7841

 

Når du ønsker ekstra hjælp og pleje skal vi bruge følgende oplysninger:

Navn, telefonnr., evt. e-mail og hvad du ønsker at købe hjælp til. (Husk - denne ydelse stopper med udgangen af 2021)